EGYM Logo

Välkommen till Fitness Hub

Kronan på verket till ditt anslutna träningsgolv

Hur kan den här onlineguiden hjälpa till?

I den här guiden förklaras hur man mäter medlemmars fysiska status och flexibilitet med hjälp av EGYM Fitness Hub som en del av installationen.

Den innehåller dessutom träningsrekommendationer för medlemmar som visas när de har slutfört installationen.

Nu kör vi igång!

Vad är Fitness Hub?

EGYM Fitness Hub är framtagen för gymägare, tränare och medlemmar och erbjuder snabb igångsättning, optimal medlemsvård och löpande motivation på framtidens träningsyta.

   Vilka är fördelarna med Fitness Hub?

   • Effektiv och beröringsfri installation med automatisk justering av alla EGYM-maskiner baserat på mätbara resultat
   • Integration med kompositionsvågar från ledande tillverkare
   • Enkel och noggrann mätning av fysisk status och flexibilitet samt analys av felaktiga rörelser
   • Motiverande och intuitiv framstegsvisualisering med EGYM BioAge

    

   Grundläggande kroppsmätning

   Vad mäter Fitness Hub?

   Flexibiliteten i följande muskelgrupper kan mätas med hjälp av Fitness Hub:

   Var och hur ska jag stå?

   När ett flexibilitetstest har valts, följ anvisningarna på skärmen och stå i följande grundläggande position för att starta testet:

   • Stå i mitten av skärmen, ca 2 meter från kameran med fötterna axelbrett isär.
   • Se till att höfterna och axlarna är parallella med skärmen (inte vridna).
   • Båda fötterna måste vara på samma avstånd från skärmen.
   • Hela kroppen måste vara upprätt.

   Fitness Hub berättar när grundpositionen måste ändras inför testerna av de olika muskelgrupperna. Följ helt enkelt instruktionerna på skärmen. Alla felaktiga rörelser upptäcks automatiskt av systemet, och den påverkade leden markeras i rött.

   Fitness Hub förklarar dessutom på skärmen hur rörelserna ska korrigeras.

   Test av laterala bålmuskler

   Muskler som mäts

   De huvudsakliga musklerna som mäts under lateral båltestet är:

   • Latissimus dorsi

   • Quadratus lumborum

   • Interna och externa sneda bukmusklerna

    

   Påverkan av livsstil

   De laterala bålmusklerna böjer, roterar och stabiliserar din bål. Stela muskler i det här området eller en begränsad rörelseförmåga kan leda till smärta i ländryggen. Det kan även orsaka en begränsning i diafragmans och bröstkorgens möjlighet att expandera, och på så sätt påverka andningen negativt.

    

   Träningsrekommendationer

   Smart Flex: Med Smart Flex lateralflexionsmaskinen kan du sträcka ut de laterala bålmusklerna på ett säkert och effektivt sätt.
   Återfå ett normalt rörelseomfång och minska spänningar i musklerna för att reducera trycket på ryggraden och frigöra andningsmusklerna.

   Ingen utrustning krävs: Lateral stretch sidoböjning

    

   Ytterligare anvisningar

   1. Håll flexibilitets staven horisontellt i båda händerna enligt videon.
   2. Stå upprätt och för staven över huvudet med utsträckta armar.
   3. Böj överkroppen så långt du kan till vänster.
   4. Obs: Se till att överkroppen inte böjs framåt/bakåt och att axlarna och höfterna hålls parallella mot skärmen.
   5. Håll denna position tills Fitness Hub bekräftar att mätningen är slutförd.
   6. Återgå till neutral position vid uppmaningen.
   7. Upprepa steg 1–6 för höger sida enligt anvisningarna på skärmen.

    

   Videodemonstration

   Nacktest

   Muskler som mäts

   De huvudsakliga musklerna som mäts under nacktestet är:

   • Skalenus
   • Övre trapezius
   • Levator scapulae
   • Suboccipitalis

    

   Påverkan av livsstil

   De laterala nackmusklerna stabiliserar ditt huvud och gör det möjligt att röra huvudet. Stress eller stillasittande under långa perioder, t.ex. framför en dator, kan försämra rörelseförmågan. Det kan leda till huvudvärk, spänningsvärk i muskler, hårt spända käkar eller smärtor i ländryggen.

    

   Träningsrekommendationer

   Smart Flex: Träna på Smart Flex Nackmaskinen för att sträcka ut dina laterala nackmuskler. Den reducerade muskelspänningen kan bidra till att ländryggen slappnar av.

   Ingen utrustning krävs: Stretchning lateral nackböjning

    

   Ytterligare anvisningar

   1. Håll flexibilitets staven vertikalt mot marken i ena handen enligt videon. Det hjälper dig att hålla balansen.
   2. Böj nacken så långt du kan till vänster.
   3. Obs: Se till att överkroppen inte böjs åt vänster/höger och att axlarna och höfterna hålls parallella mot skärmen.
   4. Håll denna position tills Fitness Hub bekräftar att mätningen är slutförd.
   5. Återgå till neutral position vid uppmaningen.
   6. Upprepa steg 1–5 för höger sida enligt anvisningarna på skärmen.

    

   Videodemonstration

   Höfttest

   Muskler som mäts

   Muskelgrupperna som mäts under höftflexibilitetstestet är:

    

   Primära muskler

   • Musculus Iliopsoas
   • Musculus Psoas Major
   • Musculus Psoas Minor
   • Musculus iliacus
   • Rectus femoris

   Sekundära muskler

   • Quadriceps femoris
   • Rectus abdominis

   Påverkan av livsstil

   Höftmusklerna styr din hållning under rörelser i vardagen när du till exempel går, springer och går i trappor. Långvarigt sittande i en böjd position gör att musklerna kortas. Det kan ha en negativ effekt på din hållning och slutligen leda till smärtor i ländryggen.

    

   Träningsrekommendationer

   Smart Flex: Träning med Smart Flex höftmaskinen förlänger dina höftböjare. Det hjälper dig att hålla en upprätt position och slappna av i nedre ryggen.

   Ingen utrustning krävs: Stretch höftböjning

    

   Ytterligare anvisningar

   1. Stå parallellt med skärmen och rikta in dina fötter mot de gröna markörerna som visas i videon.
   2. Vrid 90 grader till vänster så som visas i videon.
   3. Följ instruktionerna på skärmen för korrekt placering av dina fötter.
   4. Böj överkroppen bakåt så långt som möjligt. Se till att hålla dina höfter raka och inte inåtvända.
   5. Håll denna position tills Fitness Hub bekräftar att mätningen är slutförd.
   6. Upprepa steg 3–5 för den andra sidan enligt anvisningarna på skärmen.

    

   Proffstips:

   För att säkerställa att dina höfter hålls raka kan du spänna dina sätesmuskler och magmuskler.

    

   Videodemonstration

   Brösttest

   Muskler som mäts

   Muskelgrupperna som mäts under bröstflexibilitetstestet är:

    

   Primära muskler

   Bröstmuskler
   - m. pectoralis major 
   - m. pectoralis minor

   Magmuskler
   - m. rectus abdominis

   Sekundära muskler

   Magmuskler 
   - m. obliquus externus abdominis 
   - obliquus internus abdominis 
   - transversus abdominis 

   Diafragma

   Revbenshållare
   - m. levatores costarum 

   Påverkan av livsstil

   Bröstmusklerna ansvarar för rörelse i överkroppen och även för att stabilisera axelleden. En krökt hållning, t.ex. på grund av stillasittande kontorsarbete, leder till en förkortning av dessa muskler på lång sikt, vilket kan leda till smärta i halsryggen och axelproblem.

    

   Träningsrekommendationer

   Smart Flex: Att träna med Smart Flex bröstmaskinen kommer att förbättra dina bröst- och andningsstödmusklers flexibilitet. Bröstmusklerna förlängs vilket leder till en hälsosammare hållning som i långa loppet kan minska smärta i rygg och nacke.

   Ingen utrustning krävs: Bröststräckning stående mot väggen

    

   Ytterligare anvisningar

   1. Håll flexibilitets staven horisontellt i båda händerna enligt videon.
   2. Stå upprätt med fötterna axelbrett isär och för pinnen över huvudet med utsträckta armar. 
   3. Sträck nu armarna så långt bak som möjligt.
   4. Håll denna position tills Fitness Hub bekräftar att mätningen är slutförd.

    

   Videodemonstration

   Test av hamstringsmuskler

   Muskler som mäts

   De viktigaste musklerna som mäts under hamstringstestet är bäckenbensmusklerna:

   • Musculus Ischiocrrale

   • Musculus biceps femoris

   • Musculus semimembranosus

   • Musculus semitendinosus

    

   Påverkan av livsstil

   Musklerna på baksidan av låret, även kallade hamstringsmuskler (eller ischiokrurala muskler), är ansvariga för flexion i knäleden och extension i höftleden.  Tyvärr tenderar denna muskelgrupp att förkortas på grund av felaktig hållning i vardagen, t.ex. långvarigt sittande eller brist på motion. Dylika förkortningar kan påverka hela fascialmuskelkedjan på baksidan av kroppen och leda till ryggsmärta. I extrema fall kan det till och med orsaka diskbråck.

    

   Träningsrekommendationer

   Smart Flex: Muskellängdsträning med våra Smart Flex-enheter kan förbättra rörligheten i hamstringsmusklerna. Rekommenderade övningar är Smart Flex vad och Smart Flex spagat.

    

   Ytterligare anvisningar

   1. Stå parallellt med skärmen och rikta dina fötter mot markörerna så som visas i videon.
   2. Vrid 90 grader till vänster, så som visas i videon.
   3. Följ nu instruktionerna på Fitness Hub för korrekt fotpositionering.
   4. Böj dig framåt så långt du kan med överkroppen, se till att ryggen är rak och att dina knän är raka, inte böjda.
   5. Håll denna position tills Fitness Hub bekräftar att mätningen är slutförd.
   6. Upprepa steg 3–5 för höger sida enligt anvisningarna på skärmen.

    

   Proffstips:

   För en ökad sträckning av hamstringsmusklerna (benböjare) kan du böja tårna mot dina smalben.

    

   Videodemonstration

   Viktiga uppdateringar av din Fitness Hub hittar du på:

   Till uppdateringar